| | | | |

Valitte kiäli:

Suomen kirjakieli
Turun murre

Poimintoi

Tämmöttis sää löyräs Porkkalaha

HUMMANIHEI -värssykirja

Näytelmä “Pirtukuningas ja orpopoika”

Hummeripoikien kuulumisia

JAA MÄÄ VAI...?

Sitä sanota et. Sää oles viimeistäns sillo jo pualiks maakuunteluprikaatis, ko sää alas funteerat sum muistelmii. Sempätähre mää en sihe homma viäl alakka - nää kotisivu syntysivä paremminki sentakii et. Mää kyllästysim potkima leikekirjoi ja keräilykansioi kyäki nurkast toisee...

Mää ole ai ollu "keräiliä", pitäny itten liikkeel ja kiinostunu ussiammast asiast kerrallans - semmottis mikä teke helppotajuse ja ronolokise tarinam pykämise vaikkiaks. Täsä kuiteski jottai väliotsakkei, joitte alt sää löyräs tarkemppa tiato siit, kummoste asioitte, tyyppie ja aatteire paris mää ole viihtyny.

Tämmöttis mää olem pruukannu miätti: "Sää vois tehrä mitä vaa. Jos sää vaa tahros!"

Ilkka Aaltonen

KURRIKULUMI

Ilkka Tapani Aaltonen

Syntyny: Turus 22.3.1957
Ukko ja mutsi: Severi (-26) ja Irma Aaltonen (-32)
Velimiäs: Juha (-58)
Muit sukulaissi: o
Onk sivistyst ja: O. Paimio Oppikoulus tavalise mont vuat
Onk siin kaik: Eio. Otaniäme sähköpualel tuli vähä lissä 76-83
Sotamiästairo: alikessu Säkylä Huavirinttelt -79
Naimisis taik ei: ei oikke kumppaka
Muksui: ei pitäsis ol
Kiälek ku sujuva: suami, ruatti, enkelsmanni sakemanni ja spanjuuri molotukse

Tyäpaika:

Honeywell Oy 81-83 (myyntimiäs)
Imatran Voima Oy 83-88 (vaik mikä)
Helsingin Puhelinyhdistys 88-89 (ei pal mikkä)
Mainos-Adison Oy 89 (onneks emmuista)
HU-Yhtiöt 89- (see kaikkest ylimmäine tappi)

Näil tiaroil sää munt tavotas:
Koivusyrjä 7C
02130 ESPOO
FINLAND

+358 (0)400 430 882
ilkka.aaltonen@hummeripojat.fi
http://www.hummeripojat.fi/iaaltonen